Red Cedar Lumber, Clear Vertical Grain (CVG)

2X10 Red Cedar Cvg Lumber – Raw

Dimensional Lumber, Clear Vertical Grain (Cvg) 1-1/2″ X 9-1/4″ Actual Size (In.)